Tinh heo giống

TINH HEO LANDRACE

Giống Landrace có đặc tính thân dài, là giống vừa cho tỷ lệ nạc cao vừa có thể sinh sản tốt nên thích hợp cho chăn nuôi gia đình và trang trại.

Landrace

TINH HEO DUROC

Giống Duroc thường được dùng trong công thức lai thương phẩm để tạo ra đàn heo có ngoại hình đẹp tỷ lệ nạc cao.
Hạn chế giữ nái Duroc làm giống vì năng suất sinh sản không cao.

DUROCDuroc

TINH HEO YORKSHIRE

Giống Yorkshire có tính thích nghi với thời tiết và kháng bệnh cao, thích hợp cho chăn nuôi gia đình và trang trại.
Là giống vừa nuôi thịt vừa có thể giữ giống.

YORKSHIREYorkshire

 

TINH HEO PIETRAIN

Giống Pietrain dùng trong công thức lai thương phẩm cho con lai ngoại hình đẹp, nạc cao.
Không nên giữ nái Pietrain làm nái sinh sản vì năng suất không cao.

PIETRAINPietrain